Публічна оферта
Цю Публічну оферту востаннє оновлено: 19.05.2022

ПРЕАМБУЛА

Перед використанням веб-сайту, уважно ознайомтесь зі змістом цього Публічного договору, зокрема щодо умов надання доступу до майстер – класів та чек-листів, порядку повернення коштів та ухваліть рішення щодо прийняття або відмови від умов Публічної оферти.

Публічна оферта розміщена на веб-сайті: render-form.com, що надає реальну можливість ознайомитися із текстом Публічної оферти.
Виконавець не несе відповідальності за наслідками, що стали результатом Вашої необізнаності щодо деяких положень Публічної оферти через те, що Ви відмовились від її прочитання, та за замовчуванням надали акцепт Публічної оферти.

1.1. Резніченко Анастасія Володимирівна, яка діє на підставі запису в ЄДР № 2004800000000249323 від 27.10.2020 року (далі – «Виконавець»), з однієї Сторони, пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі, юридичній особі, фізичній особі – підприємцю ( далі – «Замовник»), з іншої сторони,  приєднатися до цієї Публічної оферти ( далі – «Договір») на визначених у цьому Договорі умовах та відповідно до обраного виду послуг. При одночасному згадуванні, «Виконавець» та «Замовник» - «Сторони».


1.1. Цей Договір є публічним, його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх правового статусу, без надання переваги одному Замовнику перед іншим.

1.2. У разі приєднання до цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором, Замовник погоджується з усіма положеннями цього Договору.

1.3. Непогодження з усіма умовами цього Договору тягне за собою неможливість подальшого надання Виконавцем інформаційно-консультативних послуг.

ФОП Резніченко Анастасія Володимирівна ІПН 3461403963
Phone
E-mail
+38 (050) 811-91-08
3dlightstyle@gmail.com